Suport Vital Bàsic (SVB)

SVBAmb el curs de Suport Vital Bàsic, Orca Diving t’ensenyarà la forma en què has d’actuar si has d’ajuda davant d’una emergència durant la pràctica de les activitats subaquàtiques o qualsevol altre àmbit de la vida quotidiana.

El contingut i desenvolupament d’aquest curs segueix les recomanacions del European Resucitation Concils (ERC), organisme que agrupa les principals organitzacions Europees dedicades a normalitzar els procediments correctes per a la recitació cardiopulmonar (RCP).

Coneixeràs i estaràs capacitat per aplicar les tècniques bàsiques de la valoració i manteniment de les funcions vitals en un accidentat greu, fins a l’arribada de l’assistència sanitària especialitzada.