Rescue Diver

Sobre la base dels coneixements ja adquirits, el contingut en aquest nivell de formació desenvolupa el sentit de responsabilitat cap a tu mateix i cap als teus companys d’immersió. Com es pot prevenir situacions problemàtiques? Com reaccionar en situacions d’emergència?

El programa del curs consta de 5 temes teòrics: Autorescat i estrès del submarinista, primers auxilis del submarinisme, control de situacions d’emergència i consideracions sobre l’equip. Treballarem aquesta teoria amb classes, repassos de coneixement i consideracions sobre l’equip. A les 5 sessions, amb 10 pràctiques a mar, realitzarem exemples de situacions d’emergència reals que ens podem trobar: submarinista cansat, en pànic, problemes sota l’aigua, problemes amb l’equip, recerca subaquàtica i resposta immediata…

Durada:
• 4-5 dies.

Requisits:
• Estar certificat com ADVANCED OPEN WATER o equivalent.
• Assegurança de submarinisme.
• Formació en primers auxilis certificada.
• 40 Immersions registrades al teu log-book en acabar el curs.
• Certificat Mèdic autoritzant la pràctica d’activitats subaquàtiques.

El preu inclou:
• Equipo de submarinisme.
• Kit d’estudi per a cada alumne.
• Certificació.

Preu per persona 325€

Preu per persona per a grups de 4 alumnes 300€